"Until the lions have their own historians the history of the hunt will always glorify the hunter...."
- Chinua Achebe

2015, ജൂലൈ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

രാമന്റെ ശംബൂക വധം - എസ് ജയരാമറെഡ്ഡി

രാമന്‍ രാജാവായിരുന്നിട്ടും സ്വന്തം ധര്‍മങ്ങള്‍, രാജഗുരുവിന്റെ അറിവോടെയല്ലാതെ ഒരിക്കലും സ്വയം നിര്‍വഹിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രാജ്യ കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും നിര്‍വഹി ക്കാനുള്ള സ്വയം പ്രാപ്തിയോ യുക്തി ബോധമോ തന്റേടമോ രാമനില്ലെന്നു കാണാം. രാമന്റെ ഭാഷണങ്ങ ളിലെല്ലാം ബ്രാഹ്മണ രക്ഷയും അവരുടെ സുസ്ഥിതി യുമാണ് തന്റെ കര്‍ത്തവ്യമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രാജ ഗുരുവിന്റെ ഒരു കളിപ്പാവ! രാജസദസ്യര്‍ പറയുന്നതി നനുസരിച്ചു തല കുലുക്കു ന്നവന്‍! വസിഷ്ഠന്‍, വാമദേവന്‍, ജാബാലി, നാരദന്‍ തുടങ്ങിയ വരായി രുന്നു രാജസദസ്യര്‍. ഇവര്‍ക്ക് അത്രമാത്രം വിധേയ നായിരുന്നു രാമനെന്നു താഴെ പറയുന്ന കഥ തെളിവു തരുന്നു. 

ഒരിക്കല്‍ 5 വയസുകാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലന്‍ മരിച്ചു. അവന്റെ അകാല നിര്യാണത്തില്‍ വലിയ ഒച്ചപ്പാടും കരച്ചിലു മുണ്ടായി. പിതാക്ക ന്മാര്‍ ജീവനോടെ യിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തരം മരണം സംഭവിക്കാത്ത തായിരുന്നു വെന്ന് ബ്രാഹ്മണര്‍ രാമനോട് പരാതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വെങ്കില്‍ രാജഭരണ വൈകല്യമാണ് കാരണ മെന്നുമവര്‍ പഴിചാരി. രാമന്‍ വസിഷ്ഠന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വസ്തുതാന്വേഷ ണത്തിനൊരു കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചു. നാരദന്‍ ഈ അന്വേഷണ സംഘ ത്തില്‍ ഒരു മുഖ്യ കളികളിച്ചു. നാരദന്‍ സൂക്ഷ്മാ ന്വേഷണ ശേഷം സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അര്‍ഹത യില്ലാത്ത ഹീന ജാതിക്കാരന്‍ തപസനു ഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങള്‍ക്കു കാരണമെന്നു വ്യക്തമാക്കി.

രാമന്‍ ഈ താപസ്വിയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. ശിവാലി എന്ന നിബിഢ വനത്തില്‍ ശംബൂകന്‍ എന്ന ശൂദ്രന്‍ തപസനു ഷ്ഠിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി. അയ്ള്‍ ശൂദ്രനും, തപസനു ഷ്ഠിക്കാന്‍ അനര്‍ഹന്‍ എന്നും മനസിലാക്കി നിഷ്‌കരുണം, വിചാരണ പോലും കൂടാതെ ബ്രാഹ്മണ ലോബിയെ പ്രീണിപ്പിക്കാന്‍, ശംബൂകന്റെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു.

ഈ ഹീനകൃത്യം നിര്‍വഹിച്ച നിമിഷം തന്നെ, ദേവന്മാര്‍ രാമനെ അഭിനന്ദി ക്കുകയും, ഒരു ശൂദ്രനെ സ്വര്‍ഗത്തിലെ ത്താനനു വദിക്കാതെ തടഞ്ഞ സത്പ്രവൃത്തിയുടെ പേരില്‍ പുഷ്പ വൃഷ്ടി കൊണ്ട് ആദരിക്കു കയും ചെയ്തത്രേ! ഈ അരും കൊലയെ തുടര്‍ന്ന് അഗസ്ത്യന്‍ രാമനെ വരുത്തി വിശ്വകര്‍മാവിന്റെ ഒരു ദിവ്യ വജ്രാ ഭരണം അണിയി ച്ചു വത്രേ! രാമന്‍ സര്‍വജ്ഞനായ ഒരു ദൈവമാ യിരുന്നു വെങ്കില്‍ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ദുര്‍മരണം മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടു തടയുകയായി രുന്നില്ലേ ചെയ്യേണ്ടി യിരുന്നത്. (ഉത്തരകാണ്ഡം 88)

ശംബൂകന്റെ സന്യാസം ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന് അപകടകര മാണെന്നു ണ്ടെങ്കില്‍ രാമന്‍ ശംബൂകനെ വരുത്തി, വിശദീകരണം തേടി, അയാള്‍ക്ക് തന്റെ ഭാഗത്തെ ന്യായം പറയാന്‍ അവസരം നല്‌കേണ്ടതാ യിരുന്നില്ലേ? അയാളുടെ വിശദീകരണം തൃപ്തികര മായി രുന്നില്ല എങ്കില്‍, അയാളെ ഒരുത്തരവു മൂലം നാടു കടത്തിയാല്‍ പോരാ യിരുന്നോ? ന്തെുകൊണ്ട് രാമന്‍ ശൂദ്ധനും നീതിനിഷ്ഠ നുമായ ഭരണാധികാരി യായാണെങ്കില്‍, ജനക്ഷേമ തത്പരനാ യിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്ര ലഘുവായ ഒരു ഭരണ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല? നിരപരാധിയും സാത്വികനുമായ ഈ ശംബൂകന്‍ എന്തു കുറ്റമാണാവോ ചെയ്തത്? എന്തുകൊണ്ട് ശംബൂക വധത്തിന് രാമന്‍ ഇത്ര ധൃതിയും മയമില്ലായ്മയും കാട്ടി? ഈ രാമനെ എങ്ങനെയാണ് ധാര്‍മികനും നീതി നിഷ്ഠനുമായ ഭരണാധി കാരിയെന്നും വിളിക്കുക? രാജ സദസ്യരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടില തന്ത്രമായി രുന്നില്ലേ ഇതിനു പിന്നില്‍? ശംബൂക വധം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്‍ പുനര്‍ജനിക്കുമോ? കാര്യ കാരണ നിയമത്തി നെതിരല്ലേ ഈ അരും കൊല? ബ്രാഹ്മണ സംരക്ഷകനായ രാമന്റെ ഭരണകാലം എത്ര ഭീകര മായിരുന്നു എന്ന് ഈ കൊലക്കഥ വ്യക്തമാ ക്കുന്നില്ലേ? രാമന്റെ കാലം ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം സ്ഥാപന വത്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതായി വ്യക്തമാക്കു ന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ താത്പര്യാര്‍ത്ഥം മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമര്‍ത്തിയും അകാരണമായി ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ബ്രാഹ്മണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തിയ അവരുടെ ഒരു കാവല്‍ നായ മാത്രമാണ് രാമനെന്നു കാണാം. ഉയര്‍ന്ന ജനതയോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഒരു സജീവ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ശംബൂക വധം. ഇതൊരു ദുരാചാരം തന്നെയല്ലേ? എന്ത് സദാചാര മൂല്യമാണ് രാമനില്‍ കാണാനുള്ളത്? രാമന്‍ എങ്ങനെയൊരു നീതിനിഷ്ഠനായ ഭരണാധി കാരിയാകും? ഇതു തന്നെ യായിരി ക്കണമല്ലോ ഹിന്ദുമത മൗലിക വാദികള്‍ ഭാരതത്തില്‍ നടപ്പാക്കണ മെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന രാമരാജ്യം!
------------------------------
കടപ്പാട്: മൈത്രി ബുക്‌സ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസിദ്ധീകര എസ് ജയരാമറെഡ്ഡിയുടെ 'മതങ്ങള്‍ ഒരു വിമര്‍ശന പഠനം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും. പരിഭാഷ: ഡി കെ കയ്യാലേത്ത്.