"Until the lions have their own historians the history of the hunt will always glorify the hunter...."
- Chinua Achebe

2015, നവംബർ 28, ശനിയാഴ്‌ച

മന്ത്രി ഈഴവനും കണക്കപ്പിള്ള നായരും സേനാനായകന്‍ മുസ്ലീമും - കുന്നുകുഴി എസ് മണി

പുലയനാര്‍ കോട്ടയിലെ കോതന്‍ രാജാ വിന്റെ മന്ത്രി പേട്ട സ്വദേശിയായ ഒരു ഈഴവ പ്രമാണിയാണ്. രാജാവിന്റെ ഉടവാള്‍ ഇന്നും പേട്ടയിലെ ആ മന്ത്രി ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഒട്ടേറെ അന്വേഷണങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് നടത്തി യെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. കെ. ദാമോദരന്‍ ബി. എ. കേരളകൗമുദി ദിനപത്രത്തില്‍ 1961 ല്‍ എഴുതിയ 'പെരുമാട്ടുപുലയി' എന്ന ലേഖനത്തില്‍ പുലയനാര്‍ കോട്ടയിലെ രാജാവിന്റെ ഈഴവ മന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കൊട്ടാര ത്തിലെ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയതും, കണക്കുകള്‍ നോക്കി നടത്തി യിരുന്നതും പുലയനാര്‍ കോട്ടയ്ക്കു സമീപത്തായുള്ള ശുദ്ര (നായര്‍) കുടുംബ ത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നുവെന്ന് 'നേറ്റീവ് ലൈഫ് ഇന്‍ ട്രാവന്‍കൂര്‍' എന്ന ഗ്രന്ഥ ത്തില്‍ റവ. ഫാദര്‍ മേറ്റിയര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1883 ല്‍ ലണ്ടന്‍ മിഷന്‍ സൊസൈറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'നേറ്റീവ് ലൈഫ് ഇന്‍ ട്രാവന്‍കൂര്‍' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തില്‍ പുലയനാര്‍ കോട്ടയയെ ക്കുറിച്ചും അവിടത്തെ കണക്കപ്പിള്ളയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്; In the Neighbour hood of Travancore Pulayas are accustomed to boast having once had a chief ain or raja of their own who resided in fort not far off there certainly on some reminds on the summit of a hill near vely of a mud wall and ditch some 60 or 70 feet square enclosing a small level plot of ground know over grown with scrod and having a deed well inside. This is commonly called pulayanar cotta and a sudra family in the nighbourhood are called by their fellows. The Pulayans accountants and freely admit that their an scestors did hold that office.20

മേറ്റിയര്‍ 131 വര്‍ഷം മുന്‍പ് വളരെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങള്‍ തരുമ്പോള്‍ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ചരിത്ര കാരന്മാര്‍ അതൊക്കെ തള്ളിക്കളയാനും വികൃത മാക്കാനുമാണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 'മുഖച്ഛായമാറുന്ന ആക്കുളം' എന്നപേരില്‍ 1984 ജൂലൈ 19 ന് പുതിയ വ്യാമസേന കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാര്‍ത്തയില്‍ 'ചരിത്ര ത്തിന്റെ നിറം പിടിപ്പിച്ച സത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ നൂറുനൂറു കഥകള്‍ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ പ്രദേശം മുഴുവന്‍. തൊട്ടടുത്ത പുലയനാര്‍കോട്ട അതിലൊന്നാണ്. ഇന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് ക്ഷയരോഗാശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഒരു പുലയരാജാവ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവതിയായ മകള്‍ക്കുവേണ്ടി തൊട്ടടു ത്തുള്ള ആറ്റിങ്ങല്‍ രാജാവ് യുദ്ധം ചെയ്തുവെന്നും അതോടെ പുലയനാര്‍കോട്ട നശിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു. ഏതായാലും ഈ കഥയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ചരിത്രകാരനും പണ്ഡിതനുമായ ശൂരനാട്ടുകുഞ്ഞന്‍പിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.' 21 ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞന്‍പിള്ള പുലയനാര്‍ കോട്ടയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ ഇല്ലെന്നു പറയു മ്പോള്‍ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുന്‍പ് പുലയനാര്‍ കോട്ടയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ച റവ. ഫ. സാമുവല്‍ മേറ്റിയര്‍ കള്ളക്കഥയാണോ എഴുതിയത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു.

പുലയനാര്‍ കോട്ടയിലെ പുലയരാജാവായ കോതന് ഒരു മകനും, മകളു മാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മകള്‍ അതിസുന്ദരിയും മോഹം ജനിപ്പിക്കുന്ന ആകാരവടിവു മുണ്ടായിരുന്നു. പേര് ചിത്തിര റാണിയെന്നായിരുന്നു. യശ: ശരീരനായ പി. കെ. ചോതിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളില്‍ നിന്നാണ് ഈ പേര് കണ്ടെത്തിയത്. അതെ സമയം മകന്റെ പേരോ റാണിയുടെ പേരോ ലഭ്യമല്ല.